Oslo Harbour

Vi støtter prosjekter innen to hovedområder:

Vi tildeler allmennyttige prosjektstipend til norsk skipsfartshistorie

Følgende typer prosjekter prioriteres:

  • Få, men viktige og større maritime prosjekter av historisk betydning
  • Dokumentasjon av norske sjøfolks innsats, primært i nyere tid, hvor det har vært utført særskilte oppgaver

Stiftelsen ønsker å bidra til at prosjekter av historisk betydning og innsatsen til norske sjøfolk blir allment kjent, og at prosjektene skal nå ut til flest mulig.

Stiftelsen delfinansierer prosjekter.

Vi initierer til eller bidrar i en til tre store prosjekter innen skipsfartens utvikling

Prosjekter kan være innenfor:

  • Bærekraftig utvikling av skipsfart
  • Utviklingen av sjøfartsnæringens kompetanse

Stiftelsen ønsker å bidra til utviklingen av en bærekraftig skipsfart i tråd med EUs Taksonomi og FNs bærekraftsmål, og bidra til utviklingen av norske sjøfolks kompetanse.

Aktuelle prosjekter bør benytte nettverk og miljøer med kjennskap til næringen som kontaktpunkter for mottak av søknader. Dette kan for eksempel være Norges Rederiforbund, Oslo Rederiforening, Oslo Sjømannsforening, NTNU Marin Teknikk, Forskningsmiljøer som SINTEF, Redningsselskapet eller andre.

Stiftelsen vil ikke fullfinansiere prosjekter, men gi prosjektstøtte i samarbeid med andre større aktører.

Vi gir andre ekstraordinære tildelinger etter egen vurdering

Aktuelle prosjekter er initiert av norske virksomheter/organisasjoner registrert i foretaksregisteret/enhetsregisteret.